RESERVES

Per gaudir al màxim la seva estada, MónNatura Pirineus disposa d’una normativa d’ús que cal complir per afavorir la convivència i conservar les instal·lacions.    

NORMATIVA DEL CENTRE

La persona que ha realitzat la reserva es fa la responsable del compliment de les condicions que s’especifiquen a continuació:

• Al Centre hi poden coincidir de forma simultània diversos grups i persones. Respecteu els altres usuaris.
• No és permesa l’entrada de qualsevol tipus d’animal domèstic a l’edifici.
• No es permet l’entrada de usuaris a la cuina i altres espais d’ús exclusiu del centre com, per exemple, els despatxos.
• Cal fer un bon ús de les dependències: biblioteca, sala de jocs, etc.
• Els llibres de la biblioteca només es poden consultar dins d’aquest espai.
• El Centre disposa d’ordinadors amb accés a Internet per a fer-ne ús. Després del sopar només en podran fer ús les persones adultes.
• La ludoteca és un espai lúdic per als nens menors de 7 anys i sempre acompanyats d’un adult responsable.
• A la sala de jocs hi ha un cartell amb tots els jocs que es poden demanar a la recepció del Centre per fer-ne ús, i retornar-lo després amb bon estat.
• No es permès menjar a les habitacions. No es pot fumar en tot el Centre.
• Cal tancar els llums de les habitacions i de les altres dependències quan no s’utilitzin. Per evitar la pèrdua de calor, penseu a tancar les portes i, a la nit, penseu a tancar els porticons de les habitacions.
• No es pot canviar de lloc el mobiliari sense autorització de la governanta o de la direcció del centre.
• Utilitzeu les papereres i els contenidors de recollida selectiva, separant correctament les diverses fraccions de les deixalles.
• El Centre disposa d’un tractament biològic d’aigües residuals, preguem no aboqueu a la pica ni al WC productes o materials nocius. Vetlleu si us plau pel consum racional d’aigua.
• El Centre i les persones que desenvolupen el servei educatiu disposen d’una pòlissa de responsabilitat civil que cobreix totes les activitats fetes amb els educadors, i només aquestes.
• En cas de desperfecte del  mobiliari o de pèrdua de material, l’usuari es farà responsable dels costos pertinents.
• La zona d’aparcament és la que s’indica a l’entrada del Centre, de manera que caldrà fer-ne ús i evitar deixar els vehicles a altres espais.  
• En finalitzar l’estada al Centre es facilitarà enquesta (anònima) per valorar com ha anat  l’estada i fer-nos els suggeriments que cregueu convenients.
• L’últim dia d’estada cal deixar la habitació lliure a les 10 h del mati com a molt tard.  

INFORMACIÓ GENERAL

• La capacitat màxima del Centre és de 94 persones.
• El Centre roman obert de les 9 a les 23 h.
• L’horari de silenci és de les 23:30 a les 7.30 h.
• Els horaris dels àpats són els següents: - Esmorzar: 8:30h a 10h - Dinar: de 13:30h a 15:00h - Sopar: de 20:30h a 22:00h
• Cafeteria: d’11:00 a 23:00 h
• Si hi ha alguna persona amb necessitats alimentàries especials ho ha d’indicar al fer la reserva o a la recepció del centre amb antelació als àpats.
• Les persones que desenvolupen el servei educatiu romanen al Centre mentre duren les activitats.
• A la nit o fora de l’horari d’activitats hi ha la governanta que us atendrà en cas de necessitat (malaltia, accident...). En cas d’urgència o bé si us heu quedat tancats a l’exterior, trobareu un timbre a la dreta de la porta d’accés a l’edifici.
• Tot i que el Centre disposa d’una farmaciola bàsica completa, el Centre no pot distribuir medicaments i no compta amb serveis mèdics, tot i que facilitarà les gestions en cas de necessitat. El Centre disposa d’una nevera per guardar-hi medicaments.
• Cada habitació disposa de fundes nòrdiques, coixins, coixineres i tovalloles.  

LES ACTIVITATS

• L’horari de les activitats ésel següent: el matí de 10h a 13h i a la tarda de 16.00h a 18h. Si hi ha activitat de nit serà de 21:30 a 23h amb mitja hora de retard els mesos d’estiu. En el cas que hi hagi alguna modificació d’horari, l’educador us n’informarà.
• Totes les activitats són conduïdes per un/a educador/a ambiental que és el màxim responsable del grup, de manera que caldrà avenir-se a les seves consignes.
• En el cas de no voler realitzar alguna activitat, agrairem que informeu a recepció o a l’educador en qüestió.
• Totes les activitats estan totalment adaptades per a qualsevol persona, excepte en aquells casos amb necessitats especials. En aquest cas caldrà posar-se en contacte amb el Centre per definir les adaptacions o necessitats pertinents.
• Les sortides de tot el dia que fan referència a algunes modalitats de programes, seran excursions adequades i fins a un màxim d’uns 500 metres de desnivell i sempre al ritme que marqui el grup. El dinar es realitzarà amb carmanyoles que facilitarà el Centre, de manera que caldrà anar equipat amb el material adequat detallat a continuació.