Els espais de MónNatura Pirineus

CENTRE DE FAUNA

Descobreix i apren sobre la fauna dels Pirineus

El Centre de Fauna és una instal·lació que ens permet conèixer les espècies que conformen la fauna salvatge dels Pirineus i fer acti­vitats d’educació ambiental.

Els animals que hi ha, hi són per diferents motius:

1. Formen part de projectes de cria per rein­troducció (com el trencalòs i el linx boreal)

2. En procés d’aclimatació prèvia a la reintro­ducció (treball d’acord amb el CF de Vallcalent)

3. Són irrecuperables (no alliberables) que alimen­tem fins que es morin